Obsługa korenspondencjii reklamowej

Jako operator pocztowy obsługujemy przesyłki adresowe
(doręczane wg przekazanych przez klienta list dystrybucyjnych) jak i zaadresowane tylko częściowo.
Materiały dostarczamy do skrzynek pocztowych lub do rąk własnych.
Oprócz typowych przesyłek można nam powierzyć doręczenie ofert handlowych, upominków świątecznych lub próbek produktów.

Działamy kompleksowo i odpowiedzialnie.